b Örgütlerin Yönetimi

 

Welcome to

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS

The Interaction of Management Concept, Principle, And Implementations Between For-Profit And Not-For-Profit Organizations

I. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresinin 27-28 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak yapılmasına karar verilmiştir.
it has been decided to hold the 1st International Congress on Management of Organizations online on 27-28 November 2020.

ICMO 2020 is supported & sponsored by İstanbul Arel University, Haliç University, Nişantaşı University and İstanbul Kent University
The Congress Languages are Turkish, English and Russian / Kongre Dilleri Türkçe, İngilizce ve Rusçadır

 

CONGRESS PROGRAM


Day 1/27 November 2020

 
Hour/Saat Activity/Etkinlik Hall/Salon
27 Nov'20
09:30-10:00

OPENING CEREMONY


MODERATOR: Özgül GÜLMEZ

NATIONAL ANTHEM & MOMENT of SILENCE

Prof. Dr. Muhittin KARABULUT
CHAIRMAN OF ACADEMIC EVALUATION COMMITTEE

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
ASSOCIATION-CONGRESS INTERACTION COORDINATOR

Prof. Dr. Ali AKDEMİR
PRESIDENT OF THE CONGRESS

Prof. Dr. Necmettin ATSÜ
RECTOR OF ISTANBUL KENT UNIVERSITY

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY
RECTOR OF ISTANBUL AREL UNIVERSITY

Özgür GÖZÜKARA
CHAIRMAN, ISTANBUL AREL UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
27 Nov'20
10:00-10:30
Keynote Speaker: Ekrem İMAMOĞLU
MAYOR OF ISTANBUL METROPOLITAN
Mars:
27 Nov'20
10:30-11:30
Panel on LOCAL GOVERNMENTS

Panel Discussion Subject: MANAGEMENT IN DISTRICT MUNICIPALITIES & INTERACTIONS WITH METROPOLITAN ADMINISTRATION

Panel Participants

Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA
CHAIR OF THE PANEL

Dr. Hakan BAHADIR
MAYOR OF BAHÇELİEVLER

Mehmet Murat ÇALIK
MAYOR OF BEYLİKDÜZÜ

Gökhan YÜKSEL
MAYOR OF KARTAL

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
27 Nov'20
11:30-12:30

Conference Zero

Keynote Speech Subject: MANAGERIAL FEATURES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Keynote Speaker: Prof. Dr. Murat TAŞ
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
27 Nov'20
12:30-13:30
Lunch Break
27 Nov'20
13:30-14:00

Conference I

Keynote Speech Subject: MANAGERIAL INTERACTION IN PUBLIC INSTITUTION AND PRIVATE SECTOR

Keynote Speaker: Gyn.Op.Dr.Reşat BAHAT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BATI BAHAT HOSPITAL

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
27 Nov'20
14:00-14:30

Conference II

Keynote Speech Subject: MANAGERIAL COMPETENCIES OF INNOVATIVE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS & NGOs

Keynote Speaker: Ergun KIRLIKOVALI
BUSINESSMAN -LOS ANGELES PRESIDENT OF ATAA
Sunum için Tıklayınız / Click to Access the Presentation

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
27 Nov'20
14:30-15:30
Panel on NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Panel Discussion Subject: CORE MANAGEMENT VALUES OF NGO’S AND ITS REFLECTABILITIES

Panel Participants

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
CHAIR OF THE PANEL

Ercan KARAKAŞ
Former MINISTER OF CULTURE & TOURISM OF TURKEY

Orhan AYDIN
PRESIDENT, ASKON

Yusuf DOĞAN
PRESIDENT, ORTAK YAŞAMI GELİŞTİRME FOUNDATION

Faik YILMAZ
PRESIDENT, İSTESOB

Bülent FORTA
PRESIDENT, MÜYAP

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09

Hour Parallel Sessions Hall
27 Nov'20
15:30-16:45
Session Code: K1/K01

MANAGEMENT FROM ASPECT OF CONCEPT-THEORY - 1

CHAIR: Prof. Dr. Serap İNCAZ

 
Time Paper
15:30-15:45 Postmodern Örgüt Yönetimi Yaklaşımları ile Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme
Ali Leventeli, Serap İncaz
15:45-16:00 A New Approach to Investigation of The Effects of Governance On Individual In The Context of Interaction Economics: Senism
Erdal Şen
16:00-16:15 CEO Kavramının Ortaya Çıkışı ve Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim Süreci
Ercüment Muzika, İlknur Kumkale
16:15-16:30 Yapı - Strateji İlişkisi
F. Oben Ürü, Ebru Gözükara, Yağmur Özyer Aksoy, Yasin Aksoy, Mustafa Aslan
16:30-16:45 Sürdürülebilir Kariyer Yönetimi için Yeni Bir Bakış Açısı; T İnsan Modeli
Esra Aydın Göktepe

Venüs : https://zoom.us/j/92497980660
27 Nov'20
15:30-16:45
Session Code: K2/K06

MANAGEMENT FROM ASPECT OF LEADERSHIP - 2

CHAIR: Prof. Dr. Uğur YOZGAT

 
Time Paper
15:30-15:45 Dönüştürücü Liderliğin Entelektüel Yetkinlikleri Bağlamında Y Kuşağının Performansına Etkisinin Araştırılması
Ayhan Aksu
15:45-16:00 The Impact of Transformational Leadership On Organisational Commitment: The Mediating Role of Trust In The Leader and Organisational Culture
Nurdan Çolakoğlu, Gizem Aydemir, Ali Anıl Ünsal, Harun Abacı
16:00-16:15 Hastane Girişimciliğinde Yönetim Bileşenleri ve Liderlik
Bünyamin Dal
16:15-16:30 The Mediating Effect of Job Satisfaction Between The Perceived Passive Leadership and Intention To Leave Relationship: A Reseach In Tourism Sector ın İstanbul
Elif Bilginoğlu, Uğur Yozgat

Jüpiter :https://zoom.us/j/96406044555
27 Nov'20
15:30-16:45
Session Code: K3/K01

MANAGEMENT FROM ASPECT OF PUBLIC INSTITUTIONS - 3

CHAIR: Prof.Dr.Muhittin KARABULUT

 
Time Paper
15:30-15:45 Bir Sorun Çözme Yaklaşımı Olarak KATA: Japonya'dan TOYOTA Yöntemi
Adalet Ertaş, Kemal Tursun
15:45-16:00 Yöneticilerin Toksik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Sinizm ve Çalışan Sessizliği Üzerine Etkileri (Kamu Sektörüne Yönelik Bir Araştırma)
Naciye Kaya, Filiz Tokur Göncü, İlkay Erarslan
16:00-16:15 İstanbul Ekolü Manifestosu: Yeni İktisadi/Finansal Yönetim/Düşünce Doktrini
Cüneyt Dirican
16:15-16:30 Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu ve Sosyal Güvenlik Örgütünün Yönetimi
Müjdat Şakar
16:30-16:45 Diyanet'in Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Model Önerileri
Haydar Baki Doğan

Neptün :https://zoom.us/j/92636266289
27 Nov'20
15:30-16:45
Session Code: K4/K01

MANAGEMENT FROM ASPECT OF INTER-ORGANIZATIONAL INTERACTION-TRANSITION - 4

CHAIR: Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA

 
Time Paper
15:30-15:45 Azerbaycan’da Bir STK Örneği ve Yönetim Misyonu: Mimarlık, İnşaat ve Tasarım İçtimai Birliği
Arzu Mammadova
15:45-16:00 Methodological Aspects of Future Specialists Adaptive Leadership Development: Pedagogy of Higher Education
Zhampeisova Korlan Kabykenkyzy, B. Kiyassova, A.S. Kosshygulova
16:00-16:15 Turkes of the Caucasus
Z.M. Kalakhanova
16:15-16:30 Irak Türkmen Şairlerin Şiirlerinde Devlet Yönetimi Anlayışı ve Milli Duyguların Yansıması Üzerine Bir İnceleme
Yıldız Sadettin Abdulgani, Harun Demirkaya
16:30-16:45 Firmaların Yenilik Yetenekleri Dış Ticaret Performansını Nasıl Etkiler?
Ahmet Yağmur Ersoy, Metin Saygılı, Seren Özsoy

Mars : https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
27 Nov'20
15:30-16:30
Session Code: K2/K22

MANAGEMENT FROM ASPECT OF GENERATION Y -24

CHAIR: Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

 
Time Paper
15:30-15:45 Örgüte Duyulan Güvenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin ve Lider-Üye Etkileşiminin X-Y Kuşağı Üzerindeki Moderatör Etkisi
Deniz Börü, Sezgin Lezgi
15:45-16:00 Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmininin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşağı Kahve Tüketicileri Üzerine Bir Araştırma
Bilge Çavuşgil Köse, Sena Erden Ayhün
16:00-16:15 Eğitim Sürecindeki Z Kuşağının Evrensel Değerlere ve Toplumsal Konulara Yönelik Algılarının Araştırılması
Betül Ayça, Mehmet Y. Yahyagil
16:15-16:30 Yöneticiye Güvenin Whistleblowing Üzerindeki Etkisinde Kişisel Değerlerin Aracı Rolünün Y Kuşağı Kapsamında İncelenmesi
Gülbeniz Akduman, Zeynep Hatipoğlu

Merkür :https://zoom.us/j/93970135672
27 Nov'20
16:45-17:45
Session Code: K1/K01

MANAGEMENT FROM ASPECT OF CONCEPT - 5

CHAIR: Prof. Dr. Gönen İlkar DÜNDAR

 
Time Paper
16:45-17:00 Yaşam Kalitesi Odaklı Yönetim
Fatmanur Erdoğan
17:00-17:15 Girişimcilik Üniversitesi Konseptinin Geliştirilmesi Üzerine Teorik Bir Çalışma
Gulzhanat Tayauova, Çetin Bektaş
17:15-17:30 The Static and Dynamic Functions of Entrepreneur As A Human Agent of Change: Structural and Contextual Analysis
Volkan Hacıoğlu

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
27 Nov'20
16:45-18:15
Session Code: K2/K11

MANAGEMENT FROM ASPECT OF STRATEGY -6

CHAIR: Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZEL

 
Time Paper
16:45-17:00 The Moderating Effect of Management Information Systems On Intuitive Strategic Decision-Making Process
Mustafa Aslan, F. Oben Ürü
17:00-17:15 Kurumsal İmaj ve Farkındalık Oluşturmada Bilgi Teknolojilerine Stratejik Yaklaşım
Sunum için tıklayınız. / Click to access presentation. Salih Aytemur
17:15-17:30 Examining The Factors Affecting Flight Training and Planning: Identifying VFR Flight Hours for Hasan Polatkan Airport By Studying Metar Reports
Savaş Selahattin Ateş
17:45-18:00 Augsburg Türk Veliler Derneği 2013-2016 Dönemi Çalışmaları
Zeynep Özel, Fahrettin Tuncay

Venüs : https://zoom.us/j/92497980660
27 Nov'20
16:45-17:45
Session Code: K3/K08

MANAGEMENT IN FOR-PROFIT ORGANIZATIONS - 7

CHAIR: Prof. Dr. Murat TAŞ

 
Time Paper
16:45-17:00 BİST Sürdürülebilirlik Endeksine Kayıtlı Havayolu İşletmelerinin Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Burcu Yıldız, Murat Yıldız
17:00-17:15 Açık Bankacılık Uygulamalarının Bankaların Risk Yönetimine Olan Etkileri
Aylin Erdoğdu
17:15-17:30 Otel İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Çanakkale Kent Merkezinde Bir Araştırma
Bilge Çavuşgil Köse
17:30-17:45 Yenilikçi Yatırımlarla Küreselleşme Stratejileri Geliştirme İlişkisinin Vaka Analiziyle Araştırılması: Hassan Tekstil A.Ş. Örneği
Gülden Turhan, Ahmet Şişman, Mehmet Akalın, Umut Burak Dalbudak

Jüpiter :https://zoom.us/j/96406044555
27 Nov'20
17:15-18:00
Session Code: K4/K01

MANAGEMENT FROM ASPECT OF INTER-ORGANIZATIONAL INTERACTION-TRANSITION – 8

CHAIR: Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA

 
Time Paper
17:15-17:30 Local Government and Its Relationship To The Central Government In Light of Iraqi Legislation
Sunum İçin Tıklayınız /Click to Download Presentation Arwaa Fakhrı Albayatı
17:30-17:45 Paydaş Etkileşimi Çerçevesinde Yer Hizmetlerinde Değer Yaratma Süreci
Seyhani Koç, Vildan Durmaz
17:45-18:00 Derdmand: Is A Poet and The Owner of De Goldminer Company
Flera Saifulina

Neptün :https://zoom.us/j/92636266289
27 Nov'20
17:45-19:00
Session Code: K2/K13

MANAGEMENT FROM ASPECT OF BEHAVIOR-16

CHAIR: Prof. Dr. Hasret ÇOMAK

 
Time Paper
17:45-18:00 Sanal Kaytarma Temalı Çalışmalar: Bibliyometrik Bir Analiz
Mehmet Kaplan, Berna Turak Kaplan, Ercan Küçükeşmen, M. Erhan Türkoğlu, Ali Şimşek
18:00-18:15 Sivil Havacılık Çalışanlarının Nomofobi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Sibel Bilkay
18:15-18:30 Çağrı Merkezlerinde İş Yükünün İşte Tükenmişlik Duygusu Üzerindeki Etkisi
Ahmet Deniz, Çiğdem Kaya
18:30-18:45 Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinde Örgütsel Davranış Çalışmaları: Son Üç Kongre Üzerine Bir Durum Tespit Çalışması
Mehmet Kaplan, Berna Turak Kaplan, Ercan Küçükeşmen, Mustafa Erhan Türkoğlu, Ali Şimşek
18:45-19:00 An Investigation On The Effects of Ethical Climate On Organizational Dissent
Çiğdem Kaya

Merkür :https://zoom.us/j/93970135672
27 Nov'20
17:45-19:00
Session Code: K2/K13

MANAGEMENT FROM ASPECT OF BEHAVIOR -17

CHAIR: Prof. Dr. Halit KESKİN

 
Time Paper
17:45-18:00 Akademisyenlerin İş Tatminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi İle Öz Yeterliliğin Aracı Rolü Üzerine Bir Araştırma
Özlem Atan
18:00-18:15 İnsan Kaynakları ve Robotların Etkileşimi: Tutumlar ve Endişelerin İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Nazan Yelkikalan, Sena Erden Ayhün, Erdal Aydın
18:15-18:30 Hekimlerin Yaşadığı Şiddet ve Çatışma Olaylarında Meslek Etiğinin Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma
Gamze Kağan, Latife Demirci, Ayşe Günsel
18:30-18:45 Örgütte Negatif Karma: Öğrenci Algıları Üzerinden Örgütsel Muhalefet ve Sinizm İlişkisinin Değerlendirilmesi
Nesrin Şalvarcı Türeli, Umut Can Öztürk
18:45-19:00 Çalışanların Örgütsel Adalet Algısı, Kişisel Değer Sistemi İle Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulması (AODD) ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
Sezer Cihan Günaydın, Mustafa Aslan, Dilek İmamoğlu, Doğan Uzun, Hamza Düzenli, Sezen Kayna, Haydar Baki Doğan, Kasım Uçtu, Fatih Yaman

Neptün :https://zoom.us/j/92636266289
27 Nov'20
17:45-19:00
Session Code: K2/K21

MANAGEMENT FROM ASPECT OF INFORMATION SYSTEMS -19

CHAIR: Prof. Dr. İbrahim ANIL

 
Time Paper
17:45-18:00 STK’ların Misyonlarını ve Adlarını Belirleme Sorunu ve Arnavut Kardeşliği Derneği Örneği
Didem Yasemin Goralı, Engin Balkan
18:00-18:15 İşletme Yöneticilerinin Endüstri 4.0 Algısı ve İnsan Kaynakları Uygulamalarına Etkileri
Nazan Yelkikalan, Selma Kılıç Kırılmaz, Sena Erden Ayhün
18:15-18:30 Bir Yeni Medya Mecrası Olan Uzmantv.Com İşletme Modeli Üzerine Araştırma
Cenap Coşkun
18:30-18:45 Endüstri 4.0 Kapsamında Yeni İş Modelleri ve Fırsatlar
Ulaş Akküçük
18:45-19:00 Bilgi Teknolojileri Projelerinin Başarı Kriterlerinin ve Projenin Başarısını Etkileyen Unsurların Belirlenmesi
Dilek Erdoğan

Jüpiter :https://zoom.us/j/96406044555
27 Nov'20
17:45-19:00
Session Code: K3/K08

MANAGEMENT FROM ASPECT OF PUBLIC INSTITUTIONS -20

CHAIR: Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL

 
Time Paper
17:45-18:00 Yükseköğretimde Dekanlar
Nuray Tan Kılıç, Hasan Arslan
18:00-18:15 Yükseköğrenimde Kıtalar Arası Akreditasyon Pazarı Niş Pazar İİBF’ler
Hüsniye Fırat
18:15-18:30 Yükseköğrenim Örgütlerinin Yönetiminde Benchmarking Uygulaması
Hasan Arslan, Sabri Barış Aykurt
18:30-18:45 Almanya Dış Kültür Politikasının Bir Aracı Örgütü Olarak Etkili Dil ve Kültür Öğreten Goethe Enstitüsünün Yönetsel Nitelikleri
Nevide Akpınar Dellal
18:45-19:00 Sürdürülebilir Havaalanı Yönetimi: Gelişen Aerotropolis Yapısı
Elif Bolat, Vildan Durmaz

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
27 Nov'20
17:45-19:00
Session Code: K3/K08

MANAGEMENT FROM ASPECT OF FOR-PROFIT ORGANIZATIONS - 22

CHAIR: Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE

 
Time Paper
17:45-18:00 Yöneticilerin İş Yaşamının Kalitesine Yönelik Algılarının İncelenmesi: Küçük Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
Harun Demirkaya, Gürol Özcüre, Nimet Eryiğit, Selva Staub, Yıldız S. Abdulgani, Ahmet Uçaktürk
18:00-18:15 Governance Communication As A Sub-Dimension In Non-Governmental Institutions: Application At Sihagüvder
Savaş Selahattin Ateş
18:15-18:30 Örgüt İçi İletişim ve Bilgi Akışının Çalışanların Adalet Algısına Etkisi
Salih Aygün
18:30-18:45 Yerel Yönetimlere Uyarlanmış Dengeli Sonuç Kartı Uygulaması ve Küçükçekmece Belediyesi Örneği
Nesrin Başpınar, Turgay İkier, Naciye Kaya

Venüs : https://zoom.us/j/92497980660

Day 2/28 November 2020

 
Hour Parallel Sessions Hall
28 Nov'20
09:00-09:45
Session Code: K2/K07

MANAGEMENT FROM ASPECT OF TITLES AND CAREER-9

CHAIR: Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Istanbul Arel University

 
Time Paper
09:00-09:15 Yetenek Yönetimi Aracılığıyla İnsan Kaynaklarının Üst Düzey Yönetim Kariyerine Yönlendirilmesi Olanaklarının Araştırılması
Naciye Kaya, Nesrin Başpınar
09:15-09:30 Dinamik Yetenekler Kavramının Metin Madenciliği ve Bilimsel Haritalama Yöntemi Kullanarak Analizi
Tayfun Yıldız, Zafer Aykanat, Ali Kemal Çelik
09:30-09:45 Yabancı Dil Yetkinlikleri İle Üst Düzey Yöneticilerinin Kariyerleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Nural Agat Yemişçi
09:45-10:00 İnsan Kaynaklarında Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi
Feza Mayda, Gönen İlkar Dündar

Venüs : https://zoom.us/j/92497980660
28 Nov'20
09:00-10:00
Session Code: K2/K09

MANAGEMENT FROM ASPECT OF ORGANIZATIONAL SUCCESS-PERFORMANCE-10

CHAIR: Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Çanakkale Onsekiz Mart University

 

 
Time Paper
09:00-09:15 Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik: Risk Yönetimi
Ebru Karpuzoğlu
09:30-09:45 İş Karakteristiklerinin Bireysel İş Performansı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Metin Kaya, Esra Dinç Elmalı
09:45-10:00 A Research About The Effect of Work Engagement On Perception of Business Performance
Meriç Esat Bebitoğlu

Merkür :https://zoom.us/j/93970135672
28 Nov'20
09:00-10:15
Session Code: K2/K13

MANAGEMENT FROM ASPECT OF BEHAVIOR- 11

CHAIR: Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ

 
Time Paper
09:00-09:15 Resistance and Interactions of Inertia to Organizational Digital Transformation
Ahmet Uçaktürk, Tülay Uçaktürk, Harun Demirkaya
09:15-09:30 Gençler Globalleştirilemediklerimizdenler mi?: Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştırmalı Global İşletme Okuryazarlık Düzeyi
Umut Can Öztürk, Nesrin Şalvarcı Türeli
09:30-09:45 Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Üniversitesi Örneği
Mustafa Paksoy, Belkıs Dilek Özbezek, Meryem Gül
09:45-10:00 Örgütlerin Yönetimi Çalıştaylarının Takımı Oluşturan Bileşenler ve Takım Performansı Açısından Değerlendirilmesi
Sezer Cihan Günaydın, Ali Akdemir, Haşim İnal
10:00-10:15 Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Markanın Önemi ve Marka İmajı Oluşturma
Mehmet Marangoz, Güldeşen Denizci

Neptün :https://zoom.us/j/92636266289
28 Nov'20
09:00-10:15
Session Code: K3/K02

MANAGEMENT FROM ASPECT OF LOCAL GOVERNMENTS-18

CHAIR: Prof. Dr. Öcal USTA

 
Time Paper
09:00-09:15 Belediyelerin Kadın Konukevi İhtiyacının Çok Eşlilik Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Burcu Koyuncu
09:15-09:30 Yerel Yönetimler İçin Alternatif Gelişim Kaynağı: Yerel Okuryazarlık
Bülent Güven
09:30-09:45 Safety Model Report On The Smart City: Suggestion to A Software
Sinan Ünlü, Furkan Batur Tavlı, S. Bedirhan Olur, Savaş Selahattin Ateş
09:45-10:00 Küresel Marka Kent İstanbul Vizyonuyla İstanbul'un Geleceğinin Resmedilmesine Yönelik Bir Araştırma
Zeki Çetin
10:00-10:15 STK’larda Rasyonel Yönetim Olanakları ve Lastik-İş Sendikası Örneği
Bünyamin Dal

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
28 Nov'20
09:00-10:00
Session Code: K3/K07

MANAGEMENT FROM ASPECT OF RESEARCH - 23

CHAIR: Prof. Dr. Arwaa Fkhri Abdullateef ALBAYATİ

 
Time Paper
09:00-09:15 Örgütsel Yönetimde Yeni Bir Sistem Olarak Holakrasi ve Sistemin Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Alan Araştırması: Ordu İli Örneği
Gonca Gür, Kurtuluş Yılmaz Genç
09:15-09:30 Öğretmenler Üzerine Yapılan Örgütsel Sessizlik Çalışmaları: Bibliyometrik Bir Analiz
Mehmet Kaplan, Berna Turak Kaplan, Ercan Küçükeşmen, Mustafa Erhan Türkoğlu, Ali Şimşek
09:30-09:45 Bankacılık Sektöründe Çalışanların Phubbing (Mobil İhmalkârlik) Davranışlarının İncelenmesi
Mehmet Akif Çakırer
09:45-10:00 Effects Ethical Leadership Approach On The Organızational Commitment and Performance of The Employees: A Case Study On Healthcare Professionals
Gülay Tamer

Jüpiter :https://zoom.us/j/96406044555
28 Nov'20
10:15-10:45

Conference III

Keynote Speech Subject: NEW TRENDS IN MANAGEMENT

Keynote Speaker: Prof. Dr. Öcal USTA
ISTANBUL KENT UNIVERSITY

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
28 Nov'20
10:45-11:45

Conference IV

Keynote Speech Subject: MANAGEMENT IN PRIVATE SECTOR AND NGOs: SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Keynote Speaker: Şekib AVDAGİÇ
PRESIDENT, ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
28 Nov'20
11:45-12:15

Conference V

Keynote Speech Subject: UNIVERSALITY OF BUSINESS MANAGEMENT PRINCIPLES

Keynote Speaker: Prof.Dr. Nelson PHILIPS
IMPERIAL COLLEGE BUSINESS SCHOOL, LONDON-UK

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
12:15-14:00 Lunch Break
28 Nov'20
14:00-15:00
Panel on FOR-PROFIT ORGANIZATIONS

Panel Discussion Subject: TO BE A C-LEVEL MANAGER IN PRIVATE SECTOR

Panel Participants

Prof. Dr. Muhittin KARABULUT
CHAIR OF THE PANEL

Dr. Ayhan ARTAR
CHAIRMAN, AA CORPORATE DEVELOPMENT COMPANY

Ahmet ŞİŞMAN
GENERAL MANAGER, HASSAN TEKSTİL SAN. & TİC. A.Ş

Sinan ÖNCEL
PRESIDENT, B.M.D. AND TWIGGY

Erdoğan DÖNER
CHAIRMAN OF THE BOARD KOLSAN AŞ

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
28 Nov'20
15:00-15:30

Conference VII

Keynote Speech Subject: MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION; PROBLEMS AND SOLUTIONS

Keynote Speaker: Prof. Dr. İsa EŞME
FORMER VICE PRESIDENT OF HIGHER EDUCATION COUNCIL OF TURKEY (YÖK)
Sunum için Tıklayınız / Click to Access the Presentation

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
28 Nov'20
15:30-17:00

Workshop

Workshop on COVID-19 SONRASI BİLİMSEL ETKİNLİKLER ONLINE MI, GELENEKSEL ŞEKİLDE Mİ ORGANİZE EDİLMELİ?

Chairman: Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
Hour Parallel Sessions Hall
28 Nov'20
17:00-18:30
Session Code: K2/K11

MANAGEMENT FROM ASPECT OF STRATEGY -12

CHAIR: Prof. Dr. Serap İNCAZ

 
Time Paper
17:00-17:15 Stratejik Yönetimde Performans Ölçümlerinin Değerlendirilmesi ve Kamu Yöneticilerinin Yeterliliği
Nesrin Başpınar
17:15-17:30 Stratejik Planlama Aracılığıyla KOBİ’lerin Etkin Büyüme Stratejileri Geliştirmelerine Yönelik Bir Araştırma
Zeki Çetin
17:30-17:45 Üniversite Öğrencilerinin “Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış” ve “Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algı”larına İlişkin Görüşleri: Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği
Cem Berk, Şerif Dilek, Bülent Kılıç
17:45-18:00 Holding Örgütlerinin Yönetimi ve “Delta Yatırım Holding” Örneği
Osman Yılmazcan
18:00-18:15 Bitcoin, Kripto Para ve Hukuk
Ahmet Deniz
18:15-18:30 Deniz İşletmeciliği ve Kriz Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme
Serap İncaz, Esra Şahinoğlu, Fulya A. Güner

Venüs : https://zoom.us/j/92497980660
28 Nov'20
17:00-18:15
Session Code: K2/K06

MANAGEMENT FROM ASPECT OF LEADERSHIP - 21

CHAIR: Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA

 
Time Paper
17:00-17:15 The Impact of Holacracy On Employees’ Motivation At Organizations
Tahira Salayeva
17:15-17:30 Girişimcilik Öz Yeterliliğinin Örgüt Kültürü ve Destekleyici Liderlik Modeli Bağlamında İncelenmesi
Sezer Cihan Günaydın, Öncü Caner Koyuncu
17:30-17:45 Katılımcı Süreçlerle STK’ların Kurumsal Kimliğinin Tasarlanması: ASKON Örneği
Ali Akdemir, Sefer Şener, Özgür Topkaya, Serdar Kurt, Gonca Yılmaz, Derya Algur, Ahmet Tarık Karakaş, Orhan Aydın
17:45-18:00 Covid-19 Döneminde Üst Düzey Yönetici Ödeneklerinin Risk Alma Tutumuna Etkileri
Duygu Hıdıroğlu
18:00-18:15 XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı - İran Ticari İlişkilerinde Osmanlı Şehbenderlik Raporlarına Yansıyan Ahlaki Değerler
Masoumeh Daei
18:15-18:45 Leadership and Managament Secrets of The Universe As A Natural Organization (Postponed from 27 Nov. 2020)
Mehmet Emin Özel, Edwin Budding, Ali Akdemir

Merkür :https://zoom.us/j/93970135672
28 Nov'20
17:00-18:00
Session Code: K3/K05

MANAGEMENT FROM ASPECT OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS -13

CHAIR: Prof. Dr. A.Tuğba KARABULUT

 
Time Paper
17:00-17:15 Çok Uluslu ve Avrupa Boyutlu Şirketlerde Çalışanların Yönetime Katılımı ve Avrupa Çalışma Konseyleri’nde Türk Çalışanların Temsil Düzeyi
Gürol Özcüre, Harun Demirkaya, Nimet Eryiğit
17:15-17:30 GRI Raporlamasında Ekonomik Performans: Katma Değer
İsmail Melih Baş
17:30-17:45 Uluslararası ve Ulusal Çevre Örgütlerinin Yönetimi
Levent Uzunçıbuk
17:45-18:00 The Economic Potential of Nonprofit Organizations: Alternative Concepts of Equilibrium Analysis in Organization Theory
Volkan Hacıoğlu, Haydar Baki Doğan, Ali Akdemir

Jüpiter :https://zoom.us/j/96406044555
28 Nov'20
17:00-19:00
Session Code: K3/K03

MANAGEMENT FROM ASPECT OF POLITICAL PARTIES -14

CHAIR: Prof. Dr. Uğur TEKİN

 
Time Paper
17:00-17:15 Türk Siyasetinde Liderlik Kurumunun Siyasetin Kalitesi Bağlamında İncelenmesi
Harun Demirkaya
17:15-17:30 Günümüz Sağ Muhafazakâr Kadın Liderlerin Siyasal İletişim Bağlamında Söylem Analizi (Meral Akşener, Theresa May, Angela Merkel Örneği)
Emine Kılıçaslan
17:30-17:45 Siyasal İletişim Bağlamında Türkiye’de Kadınların Siyasal Aktör Olarak Siyasal Hayata Katılımı
Emine Kılıçaslan
17:45-18:00 Dijital Dünyada Medya Okuryazarlığı Olgusu: Gelişim Evi Spor Kulübü Örneği
Nimet Özsevinç
18:00-18:15 Sivil Toplum Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanımı
Özge Uysal Şahin, Mehmet Şahin, Cumali Yaşar

Neptün :https://zoom.us/j/92636266289
28 Nov'20
17:00-18:15
Session Code: K2/K15

MANAGEMENT FROM ASPECT OF INNOVATION - 15

CHAIR: Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

 
Time Paper
17:00-17:15 Örgütlerin Sahip Oldukları Dinamik ve Yenilik Yeteneklerinin, Rekabet Edebilirliklerine ve Ürün Performansına Etkilerinin İncelenmesi
Kudret Çeltekligil, Zafer Adıgüzel
17:15-17:30 Personel Güçlendirmenin Organizasyonel Yenilik ve İş Performansına Etkisi: Bir Sanayi Firması Uygulaması
Sunum için tıklayınız. / Click to access the presentation. Gönül Konakay, Ali Akdemir
17:30-17:45 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (Ayay) Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği
Fehmi Volkan Akyön
17:45-18:00 Uluslararası İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye’nin Değerlendirilmesi
Sunum için Tıklayınız / Click to Access the Presentation Nimet Eryiğit, Gürol Özcüre, Harun Demirkaya
18:00-18:15 Kuluçka Merkezlerindeki Örgütlerin Çalışanlarının Eğitiminin İnovasyonel İklime Katkısı
Sunum için Tıklayınız / Click to Access the Presentation Selva Staub, Hatice Batmantaş

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09
28 Nov'20
19:00-20:00
Panel on EVALUATION & CLOSING SESSION OF CONGRESS

Panel Participants

Prof. Dr. Muhittin KARABULUT
CHAIR OF THE PANEL

Prof. Dr. Ali AKDEMİR
PRESIDENT OF THE CONGRESS

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
ASSOCIATION-CONGRESS INTERACTION COORDINATOR

Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA
MID-ASIA COUNTRIES PUBLICITY & ORGANIZATION COORDINATOR

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR
DEAN, ISTANBUL AREL UNIVERSITY

Assoc. Prof. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ
CONGRESS VICE GENERAL SECRETARY

Dr. Reşat BAHAT
KEYNOTE SPEAKER

Ergun KIRLIKOVALI
KEYNOTE SPEAKER

Prof. Dr. Murat TAŞ
KEYNOTE SPEAKER

Prof. Dr. Nelson PHILIPS
KEYNOTE SPEAKER

Prof. Dr. İsa EŞME
KEYNOTE SPEAKER

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
KEYNOTE SPEAKER

Prof. Dr. Evren AYRANCI
KEYNOTE SPEAKER

Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL
ATTENDANTS WITH PRESENTATION

Prof. Dr. Francesco SIDOTI
GUEST SPEAKER

Assoc. Prof. Dr. F.Oben ÜRÜ
VICE PRESIDENT OF THE CONGRESS

Mars :https://zoom.us/j/95611620708?pwd=TXcwREZDZjJZM2NldHg3VnFLUmdUQT09


Our Sponsors